Artykyuły miesiąca:Marzec 2018

Niedziela Palmowa Mk 11, 1-10 Nie rzucim wiary? Spotkałem wielu ludzi, których wiara była kiedyś bardzo żarliwa, a którzy stali się letni. Niektórzy z nich doświadczyli nawet jakiś nadzwyczajnych łask. Przeżyli coś co upewniło ich, że Bóg pisze historię ich życia. Doświadczając cudu, jakiejś wyjątkowej łaski, bezpośredniego działania Boga obiecywali sobie i Bogu, że ich wiara pozostanie mocna i niezmienna. Ich zapowiedzi były naprawdę […]
Termin 01 – 04maja 2018 r. Ostra Brama, prawosławna cerkiew św.Ducha z relikwiami świętych wileńskich, Brama Bazylianów , plac Ratuszowy, dawna dzielnica żydowska-Zaułek Szklarski , ulica Dominikańska , Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, uniwersytet, ulica Zamkowa (główna ulica starówki), kościół św.Anny (gotycka perełka Wilna), pomnik A.Mickiewicza, plac katedralny, katedra .To tylko kilka puntków programu pielgrzymki do Wilna. Jeszcze w planie: przejazd […]
Spojrzenie na wywyższonego na krzyżu Syna Bożego przynosi nadzieję, sprawia, że rozwija się w nas życie duchowe, którego siłą wzrostu jest prostota i miłość. Jeden z etapów egzorcyzmu polega na ukazaniu osobie egzorcyzmowanej krzyża. Ten moment obrzędu egzorcyzmu bywa bardzo dramatyczny. Osoba egzorcyzmowana szarpie się i zaczyna krzyczeć nieludzkim głosem. Reaguje ona tak jakby światło bijące z krzyża, rozdzierało w niej prastarą i wrogą ciemność. Dla egzorcysty, ten moment obrzędu, jest osobistym doświadczeniem mocy krzyża. Wręcz namacalnie można przekonać się wówczas, że Ci którzy wpatrują się w krzyż odzyskują zatrute przez zło życie.
Post jest wołaniem do Boga w sytuacjach, w których nie wiemy co robić. Chroni nas przed biernością i zniechęceniem. Może być wyrazem współczucia wobec kogoś komu nie wiemy jak pomóc. W poście należy zachować umiar. Pościć należy tak aby nie zaszkodzić swojemu zdrowiu. Jeżeli decyduję się na post muszę zachować zdrowy rozsądek. To nie forma postu, ilość odmówionych sobie posiłków, decyduje o jego owocności, ale pokora. Warto skorzystać z mądrości wspólnot zakonnych, w których żeby nie przekroczyć sensownej miary postu, należy w posłuszeństwie ustalić jego formę i czas trwania ze spowiednikiem, albo kierownikiem duchowym.