Adres

Klasztor oo. Dominikanów
Rzymsko-Katolicka Parafia NMP Królowej Polski

ul. Dominikańska 14
43-450 Ustroń
tel.: 33 825 10 29 (centrala), 728 429 917 (intencje mszalne)
e-mail: [email protected]

Numer konta klasztornego:
PL 88 1020 1390 0000 6202 0719 8403
SWIFT: BPKOPLPW

NIP: 548-21-15-111 (Klasztor), 548-15-83-554 (Parafia)

REGON: 040008134 (Klasztor), 040012035 (Parafia)