Adres

Klasztor oo. Dominikanów
Rzymsko-Katolicka Parafia NMP Królowej Polski

ul. Dominikańska 14
43-450 Ustroń
tel.: 33 854 36 45 (centrala)

Numer konta klasztornego:
PL 53 1050 1096 1000 0001 0109 4050
SWIFT: INGBPLPW

NIP: 548-21-15-111 (Klasztor), 548-15-83-554 (Parafia)

REGON: 040008134 (Klasztor), 040012035 (Parafia)