Informacje dotyczące pogrzebu

Pogrzeb można zgłosić o każdej porze dnia.

Zgłaszając pogrzeb należy przedstawić akt zgonu z USC.

Parafia nasza na miejsce wiecznego spoczynku odprowadza wierzących i praktykujących za życia, katolików z naszej parafii.

W przypadku, gdy zmarły nie należał do naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie na pogrzeb poza parafią od Proboszcza parafii, w której mieszkał zmarły.

Prosimy o pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej, tzn. z przyjęciem Komunii świętej i poprzedzone, jeśli trzeba, sakramentem pokuty i pojednania.

Zgodnie ze zwyczajem, podczas Mszy św. pogrzebowej zbieramy tacę, która zostanie przeznaczona na intencje mszalne za osobę zmarłą.


DZIEŃ ŚMIERCI jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia, dopełnieniem jego nowego życia rozpoczętego na chrzcie, wzmocnionego przez bierzmowanie i karmionego Eucharystią, będącą antycypacją uczty niebieskiej. Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, naszą jedyną nadzieją; chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, opuszcza ciało i staje w obliczu Pana. (Katechizm Kościoła Katolickiego)