Sprawy związane z pogrzebem katolickim w naszej parafii są załatwiane o każdej porze dnia.

Sprawy związane z pogrzebem katolickim w naszej parafii są załatwiane o każdej porze dnia.


Zgłaszając pogrzeb należy przedstawić akt zgonu z USC.

Parafia nasza na miejsce wiecznego spoczynku odprowadza wierzących i praktykujących za życia, katolików z naszej parafii.

W przypadku, gdy zmarły nie należał do naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie na pogrzeb poza parafią od Proboszcza parafii, w której mieszkał zmarły.

Prosimy o pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej, tzn. z przyjęciem Komunii świętej i poprzedzone, jeśli trzeba sakramentem pokuty i pojednania.

Zgodnie z tutejszym zwyczajem, podczas Mszy św. pogrzebowej zbieramy tacę, która zostanie przeznaczona na intencje mszalne za osobę zmarłą, o których na zakończenie tej Mszy św. informujemy.


DZIEŃ ŚMIERCI jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia, dopełnieniem jego nowego życia rozpoczętego na chrzcie, wzmocnionego przez bierzmowanie i karmionego Eucharystią, będącą antycypacją uczty niebieskiej. Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, naszą jedyną nadzieją; chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza ciało i staje w obliczu Pana” (Katechizm Kościoła Katolickiego)