Spotkania ministrantów odbywają się w soboty o godz. 9:00 w  salce ministrantów obok zakrystii.

Słowo ministrant pochodzi z języka łacińskiego i oznacza służyć – pomagać. Ministrant jest pomocnikiem kapłana przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Przygotowuje ołtarz oraz dary ofiarne, a lektor ponadto czytanie Słowa Bożego. Strojem liturgicznym ministranta jest komża lub alba.

Świętymi patronami ministrantów są Dominik Savio, Jan Berchmans, Tarsycjusz, Stanisław Kostka oraz Alojzy Gonzaga.

Serdecznie zapraszamy do wspólnoty!