Letnia Szkoła Biblijna edycja VI

Temat: Listy św. Pawła.

Korespondencja koryncka, List do Rzymian i późne listy św. Pawła.

Wykłady: Ks. dr hab. Marcin Kowalski

Święty Paweł, najwcześniejszy autor Nowego Testamentu, największy chrześcijański teolog, apostoł, który spotkał Zmartwychwstałego. Żyd i Rzymianin. Hebrajczyk z hebrajczyków. Najbliższy współpracownik czy też osobisty rywal św. Piotra?

To tylko kilka z haseł wywoławczych omawianych podczas V edycji Letniej Szkoły Biblijnej. Tematem wykładów były również trzy listy św. Pawła, List do Filipian, List do Tesaloniczan i List do Galatów. Wykłady prowadził ks. dr hab. Marcin Kowalski, profesor KUL, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, redaktor naczelny kwartalnika biblijnego The Biblical Annals, autor scenariuszy i prowadzący programy telewizyjne i radiowe, współtwórca cyklu Jutro Niedziela.

Poprowadzi on również VI edycje, kontynuując omawianie listów św. Pawła. W tym roku tematem głównym będzie korespondencja koryncka, list do Rzymian i późne listy św. Pawła.

Co tak bardzo fascynuje w autorze tych listów? Co może i nas zafascynować?

Ks. dr hab. Marcin Kowalski tak mówi o św. Pawle:

“Paweł zainteresował mnie jeszcze w seminarium jako niezwykły autor. W jednym zdaniu potrafił zamknąć niezwykle dużo skondensowanej treści Ewangelii. Jedno z takich zdań wybrałem jako motto, które miało mnie prowadzić w mojej drodze ucznia Jezusa i prezbitera i umieściłem na obrazku prymicyjnym: ” Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana.” (Rz 14,7-8). W czasie studiów w Rzymie odkryłem Pawła na nowo jako faryzeusza i obywatela świata grecko-rzymskiego, zdobytego przez Jezusa na drodze do Damaszku, niezwykle skutecznego głosiciela Ewangelii. Bogactwo odniesień kulturowych i sposób, w jaki Paweł wykorzystuje je dla głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie, zafascynowały mnie tak intelektualnie jak duchowo. Paweł to wreszcie wybitny teolog i mistyk, którego głęboka więź z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym odbija się w jego życiu i listach. Wszystko to sprawia, że czytam go,  odkrywając w nim wciąż nowe i świeże wymiary życia w Chrystusie.”

Święty Paweł potrafi zachwycić a jego listy mogą być drogowskazem na drodze do świętości. Pięć dni to niewiele, ale to świetny początek, wspaniały kolejny krok do poznania tego, który “został zdobyty” (Flp 3,12). Krok do tego, abyśmy i my dali się zdobyć Chrystusowi.

 

Wiecej informacji na temat poszczególnych edycji:

Edycja VI, 27.06-01.07.2022

Edycja V, 26-30.07.2021

Edycja IV, 3-8.2020

Edycja III, 5-10.08.2019

Edycja II, 6-11.08.2018

Edycja I, 28.08-2.09.2017

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!