SENIORZY naszej parafii spotykają się dwa razy w miesiącu:

•    na filmie, rozmowie przy herbatce w drugą sobotę miesiąca o godz. 10:00 w kawiarence parafialnej,

•    na Mszy świętej w czwartą sobotę miesiąca o godz. 10:00 w kaplicy Matki Bożej, a po niej gromadzą się przy kawie i ciastku w kawiarence.

W roku 1999 Ojciec Święty Jan Paweł II skierował list, zatytułowany: Do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku. Jest on głęboki w treści i piękny w wyrazie.

Papież stwierdza w nim: Mimo ograniczeń mego wieku bardzo wysoko cenię sobie życie i umiem się nim cieszyć. Dziękuję za to Bogu! Pięknie jest służyć aż do końca sprawie Królestwa Bożego. Zarazem jednak głębokim pokojem napełnia mnie myśl o chwili, w której Bóg wezwie mnie do siebie z życia do życia! Dlatego wypowiadam często i bez najmniejszego odcienia smutku modlitwę, którą kapłan odmawia po liturgii eucharystycznej: In hora mortis meae voca me, et iube me venire ad te w godzinie śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do Siebie. Jest to modlitwa chrześcijańskiej nadziei, która w niczym nie umniejsza radości obecnej chwili, a przyszłość zawierza opiece Bożej dobroci?

Któż z nas nie chciałby tak myśleć i czuć u schyłku życia?

Serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty!