Trzecia niedziela miesiąca, Msza św. o godz. 11:00.

Chrzest w naszej parafii

Sakramentu chrztu św. udzielamy dzieciom naszych parafian w III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11:00.

Dziecko do chrztu zgłaszają rodzice dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu, należy przedstawić akt urodzenia dziecka.

Chrzestnym może być katolik, który ukończył 16 rok życia, przyjął sakrament bierzmowania, jest wierzący i praktykujący, jeśli żyje w małżeństwie – to sakramentalnym.

Chrzestni, jeśli są spoza naszej parafii zobowiązani są dostarczyć zaświadczenia z parafii zamieszkania, że są praktykującymi katolikami i mogą być chrzestnymi dziecka.

Do chrztu rodzice i chrzestni przygotowują się przez sakramentalną spowiedź oraz naukę przedchrzcielną.

Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych jest prowadzona w piątek (przed planowanym chrztem) o godz. 19:00 w kawiarence (wejście z tyłu kościoła, I piętro).

Wszelkich informacji udziela o. Proboszcz.

CHRZCIĆ oznacza zanurzać w wodzie. Kto jest ochrzczony, zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie (2 Kor 5,17). Chrzest określany jest także jako obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym (Tt 3,5) i oświecenie, ponieważ ochrzczony staje się synem światłości (Ef 5,8).