Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w trzecią niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 11.00.

Chrzest w naszej parafii

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy Dzieciom naszych parafian w trzecią niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 11.00.

Dziecko do chrztu zgłaszają Rodzice dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu. Należy przedstawić akt urodzenia dziecka.

Chrzestnym może być katolik, który ukończył 16 rok życia, przyjął Sakrament bierzmowania, jest wierzący i praktykujący, jeśli żyje w małżeństwie – to sakramentalnym.

Chrzestni, jeśli są spoza naszej parafii zobowiązani są dostarczyć zaświadczenia z parafii zamieszkania, że są praktykującymi katolikami i mogą być chrzestnymi dziecka.

Do chrztu Rodzice i Chrzestni przygotowują się przez sakramentalną spowiedź oraz naukę przed chrzcielną.

Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych jest prowadzona w piątek (przed planowanym chrztem) o godz. 19.00 w kawiarence.

Wszelkich informacji udziela o. Proboszcz

CHRZCIĆ oznacza „zanurzać” w wodzie. Kto jest ochrzczony, zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2Kor 5,17). Chrzest określany jest także jako „obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym” (Tt 3,5) i „oświecenie”, ponieważ ochrzczony staje się „synem światłości” (Ef 5,8).