Trzecia niedziela miesiąca, Msza św. o godz. 11:00.

Chrzest w naszej parafii

Sakramentu chrztu św. udzielamy dzieciom naszych parafian w każdą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11:00, wyjątkowo po tej Mszy św.

Dziecko do chrztu zgłaszają rodzice dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu, należy przedstawić akt urodzenia dziecka.

Chrzestnym może być katolik, który ukończył 16 rok życia, przyjął sakrament bierzmowania, jest wierzący i praktykujący, jeśli żyje w małżeństwie – to sakramentalnym.

Chrzestni, jeśli są spoza naszej parafii zobowiązani są dostarczyć zaświadczenia z parafii zamieszkania, że są praktykującymi katolikami i mogą być chrzestnymi dziecka.

Do chrztu rodzice i chrzestni przygotowują się przez sakramentalną spowiedź oraz naukę przedchrzcielną.

Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych jest prowadzona w piątek (przed planowanym chrztem) o godz. 19:00 w kawiarence (wejście z tyłu kościoła, I piętro).

Wszelkich informacji udziela o. Proboszcz.

CHRZCIĆ oznacza zanurzać w wodzie. Kto jest ochrzczony, zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie (2 Kor 5,17). Chrzest określany jest także jako obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym (Tt 3,5) i oświecenie, ponieważ ochrzczony staje się synem światłości (Ef 5,8).