Kościół jest wspólnotą, Ciałem Chrystusa, składającą się z różnych członków, z których każdy ma swoje miejsce, my jako świeccy chrześcijanie odnajdujemy je w zakonie dominikańskim.

Jesteśmy świeckimi św. Dominika, popularnie zwanymi tercjarzami i wraz z ojcami dominikanami i siostrami dominikankami należymy do Zakonu Kaznodziejskiego. Żyjemy w świecie, posiadamy rodziny, jednak uczestniczymy w misji apostolskiej [Zakonu] przez studium, modlitwę i głoszenie, zgodnie z warunkami życia ludzi świeckich.

Formujemy się we wspólnotach zwanych fraterniami, w oparciu o własną Regułę, aby docierać z Dobrą Nowiną tam, gdzie często kapłani nie mogą dotrzeć.

Więcej informacji o świeckich dominikanach w Polsce znajdziesz na naszej stronie.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą wspólnotą, możesz się z nami spotkać (kontakt przez o. Asystenta).