Historia obecności braci w Hermanicach

1976 r. – otwarcie punktu katechetycznego, starania o zezwolenie na budowę kościoła.

1982 r. – zezwolenie doręczone jest 3 maja stąd tytuł kościoła i parafii, pierwszy inwestor to parafia św. Klemensa w Ustroniu.

1983 r. –  uzyskana jest lokalizacja pod budowę świątyni. Budową kościoła zajmuje się wikary parafii ustrońskiej, ks. Alfred Chomik. Kapłan przenosi się do Hermanic i wynajmuje mieszkanie w prywatnym domu. Gospodarze goszczą go za darmo od lipca 1983 do października 1985, pokrywają również koszty związane z używaniem prądu czy gazu.

20 marzec 1983 r. (była wówczas niedziela) – biskup Herbert Bednorz poświęca teren budowy. Pięć dni później, w uroczystość Zwiastowania NMP, rozpoczyna się budowa świątyni. Na początek postawiono prowizoryczną kaplicę, czyli betonowy barak i salkę katechetyczną.

3 maj 1983 r. – na terenie budowy została odprawiona pierwsza Msza św.

25 czerwiec 1983 r. – poświęcenia kaplicy dokonuje osobiście biskup katowicki Herbert Bednorz. W budowę i działanie kaplicy i kościoła angażują się mieszkańcy Hermanic. W sprzęty liturgiczne i wiele innych niezbędnych rzeczy wyposaża nową świątynię macierzysta parafia św. Klemensa.

25 grudzień 1983 r. – biskup katowicki Herbert Bednorz eryguje parafię w Hermanicach, pod tym samym wezwaniem co świątynia. Zostaje utworzona z dwóch parafii, części parafii św. Klemensa w Ustroniu i parafii św. Michała Archanioła w Goleszowie.

W chwili utworzenia należało do niej 1073 wiernych, a w ogóle na jej terenie mieszkało 2,5 tys. mieszkańców. Pozostałą część mieszkańców była wyznania ewangelicko-augburskiego, niewielka liczba należała do innych wspólnot oraz sekt.

9 luty 1984 r. – pierwszym proboszczem parafii zostaje mianowany ks. Alfred Chromik.

Duszpasterstwo parafialne w Hermanicach dominikanom powierza biskup katowicki, Damian Zimoń. Inicjatywę tę popiera proboszcz parafii św. Klemensa w Ustroniu, ks. Zielasko.

28 lipca 1987 r. przybywa pierwszy dominikanin, o. Bogumił Jasiński, jako proboszcz.

3 sierpnia tego roku do pomocy przybywa o. Stanisław Gomółka OP.

1988 r. – Hermanice stają się  miejscem spotkań duszpasterstw akademickich, organizowanych przez o. Jana Górę. Dzięki tym zlotom Hermanice stały się znanym w Polsce miejscem rekolekcyjnym.

1991 r. – w Hermanicach powstaje hymn Abba Ojcze, śpiewany na Międzynarodowych Dniach Młodzieży z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II na Jasnej Górze.

1992 r. – klasztorowi zostaje przekazany w depozyt wizerunek maryjny w stylu barokowym namalowany dla klasztoru Ojców Dominikanów w Gidlach przez nieznanego autora prawdopodobnie w XVIII w.

25 września 1993 r. ks. bp Tadeusz Rakoczy dokonuje poświęcenia wybudowanej kaplicy Matki Bożej. Do kaplicy wprowadzony jest obraz Matki Bożej Słowa Bożego.

1996 r. – rozpoczyna się budowa kościoła. Dnia 31 sierpnia biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy dokonuje uroczystego wmurowania kamienia węgielnego w mury budującej się świątyni. Kościół powstaje dzięki materialnemu wsparciu całej parafii, wkładowi Polskiej Prowincji Dominikanów i pomocy miejscowych ewangelików.

3 maja 2001 r. zostaje odprawiona pierwsza Msza Święta.

24 listopada ordynariusz diecezji biskup Tadeusz Rakoczy dokonuje poświęcenia nowego obiektu.

 

Ważnym wydarzeniem w dziejach Hermanic, jak i parafii, oraz całego Ustronia jest udzielenie przez św. Jana Pawła II z helikoptera błogosławieństwa zebranej na Łące Hermanickiej młodzieży akademickiej.
Wtedy także zrzucono różańce papieskie, jeden z nich obecnie znajduje się w kaplicy Matki Bożej w hermanickim kościele.

W ciągu ponad 30 lat istnienia parafią kierowało siedmiu proboszczów. Obecny, o. Cezary Jenta, jest ósmym proboszczem, który swój urząd rozpoczął w marcu 2017 r.

*na podstawie tesktu o. Marka Miławickiego OP