Informacje potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa w naszej parafii.

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński w naszej parafii powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Najlepiej umówić się na dogodny termin telefonicznie +48 (33) 854 36 45 (wew. 32) lub mailowo z o. Proboszczem.

Następnie przedstawić  w kancelarii parafialnej dokumenty:
– aktualne świadectwo chrztu (z datą wystawienia maksymalnie sześć miesięcy przed datą ślubu),
– zaświadczenie przyjęcia sakramentu bierzmowania,
– świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy do wglądu (kserokopię do pozostawienia w dokumentacji),
– świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich,
– świadectwo odbycia spotkań w poradni rodzinnej,
– dowód osobisty.

W celu zawarcia małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilnymi), należy dostarczyć zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa wydane nie wcześniej niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu.

W przypadku wcześniejszego zawarcia małżeństwa cywilnego należy dostarczyć skrócony odpis aktu małżeńskiego wydanego w USC.

 


 

Dla par z poza parafii:

Pary pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński w naszym kościele, a nie są naszymi parafianami, proszone są o kontakt z o. Proboszczem naszej parafii. Jeśli o. Proboszcz wyrazi zgodę, wówczas sprawą podstawowej wagi jest otrzymanie zgody na ślub poza własną parafią. Aby ją otrzymać należy udać się do parafii zamieszkania (UWAGA! nie zameldowania) narzeczonego lub narzeczonej i spotkać z tamtejszym proboszczem.

Kolejnym, niezwykle istotnym krokiem po otrzymaniu powyższej zgody, jest ustalenie ze swoim proboszczem, w której parafii będą przeprowadzone zasadnicze formalności przedślubne (chodzi głównie o spisanie protokołu przedślubnego).

Istnieją dwie możliwości:
1) wszystko odbędzie się w Waszej parafii – wówczas przynosicie do nas przed ślubem tzw. licencję;
2) formalności będą załatwiane u nas – wówczas dostarczacie nam jak najszybciej pisemną zgodę na ich przeprowadzenie w naszej parafii wraz ze zgodą na pobłogosławienie małżeństwa.

Wszystkie kwestie dotyczące formalności (nauk przedmałżeńskich, bierzmowania, metryki chrztu, zapowiedzi itd.) ustalacie w miejscu, gdzie będą te formalności załatwiane.