Sakrament Małżeństwa

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński w naszej parafii powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Najlepiej umówić się na dogodny termin rozmowy telefonicznie: (33)  854 36 45 lub internetowo: e-mail: o. Proboszcza , następnie przedstawić  w kancelarii parafialnej dokumenty:

– aktualne świadectwo chrztu (z datą wystawienia maksymalnie sześć miesięcy przed datą ślubu),
– zaświadczenie przyjęcia sakramentu bierzmowania,
– świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy do wglądu (kserokopię do pozostawienia w dokumentacji),
– świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich,
– świadectwo odbycia spotkań w poradni rodzinnej,

– dowód osobisty

  • W celu zawarcia małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilnymi), należy dostarczyć zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa wydane nie wcześniej niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu.
  • W przypadku wcześniejszego zawarcia małżeństwa cywilnego należy dostarczyć skrócony odpis aktu małżeńskiego wydanego w USC.

 


Dla par z poza parafii:

Pary pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński w naszym kościele, a nie są naszymi parafianami proszone są o kontakt z Proboszczem naszej parafii.
Jeśli Proboszcz wyrazi zgodę, wówczas sprawą podstawowej wagi jest otrzymanie zgody na ślub poza własną parafią . Aby ją otrzymać należy udać się do parafii zamieszkania (nie zameldowania) -narzeczonego lub narzeczonej i spotkać z tamtejszym Proboszczem.

Kolejnym, niezwykle istotnym krokiem po otrzymaniu powyższej zgody, jest ustalenie ze swoim Proboszczem, w której parafii będą przeprowadzone zasadnicze formalności przedślubne (chodzi głównie o spisanie protokołu przedślubnego).

Istnieją dwie możliwości:
1) wszystko odbędzie się w Waszej parafii – wówczas przynosicie do nas przed ślubem tzw. licencję
2) formalności będą załatwiane u nas – wówczas dostarczacie nam jak najszybciej pisemną zgodę na ich przeprowadzenie w naszej parafii wraz ze zgodą na pobłogosławienie małżeństwa.

Wszystkie kwestie dotyczące formalności (nauk przedmałżeńskich, bierzmowania, metryki chrztu, zapowiedzi itd.) ustalacie w miejscu, gdzie będą one załatwiane.

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ