Informacja o konwersji

Osoby, które zostały ochrzczone, ale we wspólnocie niekatolickiej, albo też wystąpiły formalnym aktem z Kościoła katolickiego, mogą prosić o przyjęcie do Kościoła katolickiego.

Konwersja jest poprzedzona czasem przygotowania.

W sprawie konwersji prosimy o kontakt z o. Proboszczem:
+48 (33) 854 36 45 (wew. 32)
e-mail: [email protected]

Kancelaria parafialna (mieści się w klasztorze):
• we wtorki w godz. 19:00 – 20:00
• w czwartki w godz. 16:30 – 17:30