Trwa rok i obejmuje młodzież z terenu naszej parafii (III klasy gimnazjum).

W naszej parafii przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa rok i obejmuje młodzież gimnazjalną (klasa III) z naszej parafii.

Zapisy odbywają się w czerwcu. Trzeba się zgłosić osobiście.

Wszelkich informacji udziela o. Jerzy Latawiec OP

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 19.00.

Osoby spoza naszej parafii muszą posiadać zgodę na piśmie od swojego Proboszcza dostarczoną na pierwsze spotkanie, że mogą uczestniczyć w przygotowaniu do tego sakramentu w naszej parafii.

Wymagania dla kandydata do sakramentu bierzmowania

Uczestnictwo (potwierdzone wpisem do indeksu) w :

  • środowych katechezach dla bierzmowanych.
  • Niedzielnych i świątecznych Mszach św.
  • Nabożeństwach październikowych (min. 10 razy).
  • Roratach (min. 8 razy).
  • Rekolekcjach wielkopostnych.
  • Drodze Krzyżowej (min. 4 razy).
  • Triduum Paschalnym.
  • Nabożeństwach majowych (min. 10 razy).
  • Innych wydarzeniach religijnych naszej parafii na które będziecie zapraszani.

Znajomość katechizmu dla bierzmowanych.

Pozytywna opinia katechety ze szkoły.

Zaliczenie egzaminu wobec księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do bierzmowania w naszym dekanacie.

Zgoda proboszcza parafii na katechezę i bierzmowanie poza swoją parafią (dotyczy osób zamieszkałych poza naszą parafią).

Świadectwo chrztu (dotyczy osób chrzczonych poza naszą parafią).

 

O SAKRAMENCIE BIERZMOWANIA – ZOBACZ