Bracia

Cezary Jenta OP

przełożony domu, proboszcz parafii, opiekun Kręgu Biblijnego, odpowiedzialny za Letnią Szkołę Biblijną

w niedziele odprawia Mszę św. o godz. 11:00

tel. 33 854 36 45 (wew. 32)

Kontakt

Józef Klimurczyk OP

asystent świeckich dominikanów, opiekun Klubu Seniora

w niedziele odprawia Mszę św. o godz. 7:00

tel. 33 854 36 45 (wew. 21)

Kontakt

Jacek Szarkiewicz OP

duszpasterz starszej młodzieży, opiekun ministrantów, odpowiedzialny za kościół i przyjmowanie intencji, administrator klasztornej strony internetowej

w niedziele odprawia Mszę św. o godz. 9:00

tel. 33 854 36 45 (wew. 31)

Kontakt

Marek Domeradzki OP

syndyk klasztoru, opiekun scholi ’18stki’, odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu bierzmowania, opiekun gości klasztoru i grup rekolekcyjnych, administrator klasztornego FB

w niedzielę odprawia Mszę św. o godzinie 18:00

tel. 33 854 36 45 (wew. 23)

Kontakt