VI edycja Letniej Szkoły Biblijnej

27 czerwca – 1 lipca 2022 r.

 

Życie i listy Apostoła Pawła, cz. 2

 

Tegoroczną VI edycję Letniej Szkoły Biblijnej poprowadzi ks. dr hab. Marcin Kowalski.

W tym roku tematem głównym będzie korespondencja koryncka, list do Rzymian i późne listy św. Pawła.

Co tak bardzo fascynuje w autorze tych listów? Co może i nas zafascynować?

Ks. dr hab. Marcin Kowalski tak mówi o św. Pawle:

“Paweł zainteresował mnie jeszcze w seminarium jako niezwykły autor. W jednym zdaniu potrafił zamknąć niezwykle dużo skondensowanej treści Ewangelii. Jedno z takich zdań wybrałem jako motto, które miało mnie prowadzić w mojej drodze ucznia Jezusa i prezbitera i umieściłem na obrazku prymicyjnym: ” Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana.” (Rz 14,7-8). W czasie studiów w Rzymie odkryłem Pawła na nowo jako faryzeusza i obywatela świata grecko-rzymskiego, zdobytego przez Jezusa na drodze do Damaszku, niezwykle skutecznego głosiciela Ewangelii. Bogactwo odniesień kulturowych i sposób, w jaki Paweł wykorzystuje je dla głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie, zafascynowały mnie tak intelektualnie jak duchowo. Paweł to wreszcie wybitny teolog i mistyk, którego głęboka więź z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym odbija się w jego życiu i listach. Wszystko to sprawia, że czytam go,  odkrywając w nim wciąż nowe i świeże wymiary życia w Chrystusie.”

Święty Paweł potrafi zachwycić a jego listy mogą być drogowskazem na drodze do świętości. Pięć dni to niewiele, ale to świetny początek, wspaniały kolejny krok do poznania tego, który “został zdobyty” (Flp 3,12). Krok do tego, abyśmy i my dali się zdobyć Chrystusowi.

– – – – – – – – – –

Ks. Marcin Kowalski jest członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. W skład Komisji wchodzi 20 biblistów z całego świata powoływanych do Komisji przez papieża na okres 5 lat. Papieska Komisja Biblijna decyduje o stanowisku Kościoła wobec Biblii i nauk biblijnych.

Ks. Marcin, urodził się w 1977 roku w Kielcach. Jest adiunktem przy katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Sekcji Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1996-2002 w Seminarium Kieleckim. W 2002 roku zdobył magisterium z teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie w diecezji kieleckiej. W latach 2003-2011 odbywał studia specjalistyczne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W 2007 roku zyskał licencjat z Pisma Świętego (‘We shall all be changed’ (1 Cor 15:51). Transformation of the Living at the Parousia of Christ. An Exegetico-Rhetorical Study of 1 Cor 15:50-57, pod kierunkiem ks. Jean-Noëla Aletti, SJ), a w roku 2011 doktorat z Pisma Świętego (Transforming Boasting of Self into Boasting in the Lord. The Development of the Pauline Periautologia in 2 Cor 10-13 in Light of the Programmatic Introduction of 2 Cor 10, również pod kierunkiem ks. Alettiego. W 2019 roku uzyskał habilitację na Wydziale Teologii KULJPII (Usprawiedliwienie, dar nowego życia i Duch. Grecko-rzymski i żydowski charakter argumentacji Pawła w lekturze socjoretorycznej Rz 1–8).

Zainteresowania naukowe ks. Marcina Kowalskiego koncentrują się wokół listów św. Pawła, a także historycznej postaci Jezusa, Biblii w kulturze i antropologii kulturowej. Jest autorem nie tylko pozycji naukowych, wspólnie z ks. Przemysławem Śliwińskim opublikował dwie książki z serii Jutro Niedziela, które zawierają analizy tekstów biblijnych na rok liturgiczny A i B. Pozycja zdobyła w 2020 roku wyróżnienie na gali Wydawców Katolickich Feniks w kategorii duchowości.

Ks. Marcin Kowalski znany jest również z programów telewizyjnych i radiowych poświęcone tematyce biblijnej.

– – – – – – – – – –

Plan dnia:
8:00 – śniadanie
9:00-11:00 – poranne zajęcia
16:30 – obiadokolacja
18:00 – Msza św.
19:00-21:00 – wieczorne zajęcia

Zapisy mailowo:
[email protected]