IV edycja Letniej Szkoły Biblijnej

3-8 sierpnia

Ewangelia i Listy św. Jana

Taki jest właśnie temat czwartej już edycji Letniej Szkoły Biblijnej. Tegoroczna edycja odbędzie się od trzeciego do ósmego sierpnia a wykłady poprowadzi ks. dr hab. Adam Kubiś.

W latach 2002-2006 odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, uwieńczone tytułem licencjata nauk biblijnych (08.06.2006) przyznanym na podstawie zrealizowania wymaganego curriculum oraz akceptacji pracy „The Son Will Set You Free. The Johannine Concept of Liberation As Reflected in John 8,31-36, napisanej pod kierunkiem prof. Johannesa Beutlera SJ. W latach 2003-2004 studiował na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, w Rothberg International School, w ramach programu „The Bible and Its World.”

Studia doktoranckie odbył we École biblique et archéologique française de Jérusalem w latach 2006-2010. W wyniku obrony pracy doktorskiej (08.01.2011), pisanej pod kierunkiem prof. Luca Devillersa OP, oraz jej późniejszej publikacji pod tytułem The Book of Zechariah in the Gospel of John (Gabalda 2012), otrzymał stopień doktora nauk biblijnych. W tym okresie jako visiting student uczestniczył w wykładach na Uniwerstytecie Hebrajskim (Department of Comparative Religion, 2007-2008) oraz Harvard Divnity School (fall semester 2008). W latach 2010-2012 pracował jako duszpasterz w diecezji Graz-Seckau w Austrii.

W latach 2013-2017 był odpowiedzialny za dział recenzji w kwartalniku „The Biblical Annals” (www.biblicalannals.eu). Od 2014 r. jest zastępcą redaktora naczelnego półrocznika „Verbum Vitae” (www.verbumvitae.pl). Jako visiting professor wykładał na Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim w Rzymie (październik 2017) oraz SS. Cyril and Methodius Seminary w Orchard Lake, MI, USA (styczeń-maj 2019). Jest jednym z moderatorów i nauczycieli Szkoły Dabar (http://szkola-dabar.pl/).

Termin 3-8 sierpnia

Plan dnia:

Śniadanie godz. 8.00

Poranne zajęcia godz. 9.00 – 10.45.

Wieczorne zajęcia 19.00 – 20.45

(W sobotę, 10.08 nie będzie wykładów po południu.)

Msza św. 18.00

Obiadokolacja – 16.30.

W ciągu dnia, pomiędzy zajęciami, możliwość wycieczek górskich.

Pokoje

Pokój 1 os. Standard Plus ( pokoje w klasztorze z łazienką) 900 zł

Pokój 1 os. Standard ( pokoje w Ośrodku Rekolekcyjnym z łazienką na korytarzu) 800 zł

Pokoje dwuosobowe  – 650 zł od osoby

Cena obejmuje:

Noclegi. Udział w wykładach. Posiłki – dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiadokolację)

Opcja bez zakwaterowania:

Nocleg poza ośrodkiem z posiłkami w ośrodku: 400 zł

Wejściówki: karnet na wszystkie wykłady 155 zł , karnet tylko wieczorne wykłady 70 zł,  15 zł za pojedyncze wejście

Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia w Letniej Szkole Biblijnej, w ciągu trzech dni prosimy o dokonanie wpłaty 250 zł na konto naszego klasztoru z dopiskiem „Szkoła Biblijna”

Po 10 czerwca zaliczki są bezzwrotne.

Numer konta:

PL 94 1050 1070 1000 0090 8066 8552

Zainteresowanych prosimy o maile na adres:

[email protected]

Zapraszamy!