Biblioteka

BIBLIOTEKA udostępnia swoje zbiory następujących terminach:

  • niedziela –  po Mszy św. o godz. 11:00
  • środa – godz. 17.00 – 19.00
  • piątek – godz. 17.00 – 19.00

Odpowiedzialnym za bibliotekę jest o. Tomasz Słowiński OP