Zapraszamy na III edycję Letniej Szkoły Duchowości Chrześcijańskiej!

Temat: Czy sakramenty mają coś wspólnego z duchowością?

Termin: 28 – 30 sierpnia 2022 r.

Prowadzący: o. dr Dominik Jurczak OP

Plan spotkań:
28 sierpnia (nd), godz. 19:00 – 21:00
29-30 sierpnia (pn-wt), godz. 9:00 – 11:00, 19:00 – 21:00

Czy sakramenty mają coś wspólnego z duchowością? To pytanie, z którym będziemy się zmagać w czasie Letniej Szkoły Duchowości w Ustroniu-Hermanicach na zakończenie tegorocznych wakacji. To, że do sakramentów przystępujemy, że są ważne, etc. – to wszystko wiemy. W czasie naszych spotkań postaramy się, żeby te górnolotne stwierdzenia przekuć na codzienne życie chrześcijańskie. Jak żyć sakramentami? Jak uczynić z nich kręgosłup dla swojej duchowości, duchowości swojej wspólnoty…

Ojciec Dominik Jurczak w 2011 r. uzyskał licencjat kościelny z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a w roku 2017 obronił doktorat z nauk liturgicznych w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie. Jest wicedyrektorem czasopisma naukowego Ecclesia Orans, wykładowcą w Papieskim Instytucie Liturgicznym Anselmianum i na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie, oraz promotorem liturgii Polskiej Prowincji Dominikanów. Od 2014 roku jest członkiem Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego, a w 2020 roku został powołany przez Generała Zakonu, o. Gerarda Francisco Parco Timonera III, na sześcioletnią kadencję przewodniczącego tej komisji. Jest także członkiem Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej. Prowadzi również zajęcia dydaktyczne i formacyjne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie; wielokrotnie brał udział spotkaniach dotyczących liturgii w ramach Dominikańskich Szkół Wiary. Publikował m.in. w miesięczniku W drodze, Teofilu, na stronie Liturgia.pl. Pasjonuje się historią ksiąg liturgicznych, eklezjologią, krytyką i hermeneutyką tekstów liturgicznych.

Zapisy:
[email protected]