26-30 lipca

Życie i listy Apostoła Pawła, cz. 1

Tegoroczną edycję Letniej Szkoły Biblijnej poprowadzi ks. dr hab. Marcin Kowalski.

Ks. Marcin Kowalski jest członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. W skład Komisji wchodzi 20 biblistów z całego świata powoływanych do Komisji przez papieża na okres 5 lat. Papieska Komisja Biblijna decyduje o stanowisku Kościoła wobec Biblii i nauk biblijnych.

Ks. Marcin, urodził się w 1977 roku w Kielcach. Jest adiunktem przy katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Sekcji Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1996-2002 w Seminarium Kieleckim. W 2002 roku zdobył magisterium z teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie w diecezji kieleckiej. W latach 2003-2011 odbywał studia specjalistyczne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W 2007 roku zyskał licencjat z Pisma Świętego (‘We shall all be changed’ (1 Cor 15:51). Transformation of the Living at the Parousia of Christ. An Exegetico-Rhetorical Study of 1 Cor 15:50-57, pod kierunkiem ks. Jean-Noëla Aletti, SJ), a w roku 2011 doktorat z Pisma Świętego (Transforming Boasting of Self into Boasting in the Lord. The Development of the Pauline Periautologia in 2 Cor 10-13 in Light of the Programmatic Introduction of 2 Cor 10, również pod kierunkiem ks. Alettiego. W 2019 roku uzyskał habilitację na Wydziale Teologii KULJPII (Usprawiedliwienie, dar nowego życia i Duch. Grecko-rzymski i żydowski charakter argumentacji Pawła w lekturze socjoretorycznej Rz 1–8).

Zainteresowania naukowe ks. Marcina Kowalskiego koncentrują się wokół listów św. Pawła, a także historycznej postaci Jezusa, Biblii w kulturze i antropologii kulturowej. Jest autorem nie tylko pozycji naukowych, wspólnie z ks. Przemysławem Śliwińskim opublikował dwie książki z serii Jutro Niedziela, które zawierają analizy tekstów biblijnych na rok liturgiczny A i B. Pozycja zdobyła w 2020 roku wyróżnienie na gali Wydawców Katolickich Feniks w kategorii duchowości.

Ks. Marcin Kowalski znany jest również z programów telewizyjnych i radiowych poświęcone tematyce biblijnej.

Plan zajęć:
26-30 lipca (pn-pt), godz. 9:00–10:45, 19:00–20:45

Koszty uczestnictwa:
Ze względu na panującą sytuację epidemiczną, na dzień dzisiejszy przewidujemy tylko dwie formy uczestnictwa w spotkaniach:
– fizyczną (bez możliwości noclegu),
– poprzez transmisje internetowe.

Dla osób, które chcą uczestniczyć w wykładach fizycznie, koszt spotkania wynosi 155 zł (tylko wieczorne spotkania – 70 zł, pojedyncze wejście – 15 zł). Dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć w zajęciach on-line, koszt stanowi dobrowolna ofiara. Zainteresowanym prześlemy prywatny link do transmisji.

Zapisy poprzez poniższy formularz:

  Zgłoszenie uczestnictwa w Szkole Biblijnej

  Imię i nazwisko*

  Rok urodzenia*

  Adres e-mail*

  Telefon komórkowy*

  Wybierz formę uczestnictwa:
  Stacjonarnie (bez możliwości noclegu i posiłków)Internetowo
  Ewentualne uwagi

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informację o zasadach gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.


  * - pole wymagane