Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Informacja o ogólnych zasadach gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych przez Parafię NMP Królowej Polski w Ustroniu w związku z organizacją wydarzenia

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej Dekret) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia NMP Królowej Polski, ul. Dominikańska 14, 43-450 Ustroń.
2. Parafialnym Administratorem Ochrony Danych jest o. Cezary Jenta (proboszcz).
3. Pani/Pana dane są nam potrzebne do realizacji wydarzenia, w związku z którym są one przekazywane.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia NMP Królowej Polski, ul. Dominikańska 14, 43-450 Ustroń.
6. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane innym podmiotem. W razie zajścia takiej potrzeby otrzyma Pani/Pan dodatkową informację o tym.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia wydarzenia lub momentu cofnięcia zgody.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Dekretu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu, ale konieczne dla celów związanych z realizacją wydarzenia.