Taki jest właśnie temat czwartej już edycji Letniej Szkoły Biblijnej. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 3-8 sierpnia a wykłady poprowadzi ks. dr hab. Adam Kubiś.

W latach 2002-2006 odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, uwieńczone tytułem licencjata nauk biblijnych (08.06.2006) przyznanym na podstawie zrealizowania wymaganego curriculum oraz akceptacji pracy „The Son Will Set You Free. The Johannine Concept of Liberation As Reflected in John 8,31-36, napisanej pod kierunkiem prof. Johannesa Beutlera SJ. W latach 2003-2004 studiował na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, w Rothberg International School, w ramach programu „The Bible and Its World.”

Studia doktoranckie odbył we École biblique et archéologique française de Jérusalem w latach 2006-2010. W wyniku obrony pracy doktorskiej (08.01.2011), pisanej pod kierunkiem prof. Luca Devillersa OP, oraz jej późniejszej publikacji pod tytułem The Book of Zechariah in the Gospel of John (Gabalda 2012), otrzymał stopień doktora nauk biblijnych. W tym okresie jako visiting student uczestniczył w wykładach na Uniwerstytecie Hebrajskim (Department of Comparative Religion, 2007-2008) oraz Harvard Divnity School (fall semester 2008). W latach 2010-2012 pracował jako duszpasterz w diecezji Graz-Seckau w Austrii.

W latach 2013-2017 był odpowiedzialny za dział recenzji w kwartalniku „The Biblical Annals” (www.biblicalannals.eu). Od 2014 r. jest zastępcą redaktora naczelnego półrocznika „Verbum Vitae” (www.verbumvitae.pl). Jako visiting professor wykładał na Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim w Rzymie (październik 2017) oraz SS. Cyril and Methodius Seminary w Orchard Lake, MI, USA (styczeń-maj 2019). Jest jednym z moderatorów i nauczycieli Szkoły Dabar (http://szkola-dabar.pl/).

Plan dnia:

Śniadanie o godz. 8:00

Poranne zajęcia w godz. 9:00 – 10:45

W ciągu dnia, pomiędzy zajęciami, możliwość indywidualnych wycieczek górskich.

Obiadokolacja o godz. 16:30

Msza św. o godz. 18:00

Wieczorne zajęcia w godz. 19:00 – 20:45

W sobotę, 10 sierpnia, nie będzie wykładów po południu.

Pokoje

Pokój 1 os. Standard Plus – pokoje z łazienką – 900 zł

Pokój 1 os. Standard – pokoje z łazienką na korytarzu – 800 zł

Pokoje dwuosobowe – pokoje z łazienką na korytarzu – 650 zł od osoby

Cena obejmuje:

Noclegi. Udział w wykładach. Posiłki – dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiadokolację)

Opcja bez zakwaterowania:

Nocleg poza ośrodkiem z posiłkami w ośrodku – 400 zł

Wejściówki: karnet na wszystkie wykłady – 155 zł , karnet tylko wieczorne wykłady – 70 zł, pojedyncze wejście – 15 zł.

Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia w Letniej Szkole Biblijnej, w ciągu trzech dni prosimy o dokonanie wpłaty zadatku w wysokości 250 zł na konto: 94 1050 1070 1000 0090 8066 8552 z dopiskiem „LSB – zadatek”.

Po 1 lipca zadatki są bezzwrotne.

Do 15 lipca prosimy o wpłacenie reszty należności na w/w konto z dopiskiem „LSB – reszta”.

W wypadku ograniczeń epidemiologicznych uniemożliwiających prowadzenie Letniej Szkoły Biblijnej, wszystkie wpłacone pieniądze zostaną zwrócone.

  Zgłoszenie uczestnictwa w Szkole Biblijnej

  Imię i nazwisko*

  Rok urodzenia*

  Adres e-mail*

  Telefon komórkowy*

  Wybierz formę uczestnictwa:
  Stacjonarnie (bez możliwości noclegu i posiłków)Internetowo
  Ewentualne uwagi

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informację o zasadach gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.


  * - pole wymagane