Ewangelia i Listy św. Jana

Taki jest właśnie temat czwartej już edycji Letniej Szkoły Biblijnej. Tegoroczna edycja odbędzie się od trzeciego do ósmego sierpnia a wykłady poprowadzi ks. dr hab. Adam Kubiś.

W latach 2002-2006 odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, uwieńczone tytułem licencjata nauk biblijnych (08.06.2006) przyznanym na podstawie zrealizowania wymaganego curriculum oraz akceptacji pracy „The Son Will Set You Free. The Johannine Concept of Liberation As Reflected in John 8,31-36, napisanej pod kierunkiem prof. Johannesa Beutlera SJ. W latach 2003-2004 studiował na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, w Rothberg International School, w ramach programu „The Bible and Its World.”

Studia doktoranckie odbył we École biblique et archéologique française de Jérusalem w latach 2006-2010. W wyniku obrony pracy doktorskiej (08.01.2011), pisanej pod kierunkiem prof. Luca Devillersa OP, oraz jej późniejszej publikacji pod tytułem The Book of Zechariah in the Gospel of John (Gabalda 2012), otrzymał stopień doktora nauk biblijnych. W tym okresie jako visiting student uczestniczył w wykładach na Uniwerstytecie Hebrajskim (Department of Comparative Religion, 2007-2008) oraz Harvard Divnity School (fall semester 2008). W latach 2010-2012 pracował jako duszpasterz w diecezji Graz-Seckau w Austrii.

W latach 2013-2017 był odpowiedzialny za dział recenzji w kwartalniku „The Biblical Annals” (www.biblicalannals.eu). Od 2014 r. jest zastępcą redaktora naczelnego półrocznika „Verbum Vitae” (www.verbumvitae.pl). Jako visiting professor wykładał na Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim w Rzymie (październik 2017) oraz SS. Cyril and Methodius Seminary w Orchard Lake, MI, USA (styczeń-maj 2019). Jest jednym z moderatorów i nauczycieli Szkoły Dabar (http://szkola-dabar.pl/).

Postać onieśmiela, jednak to tym większy powód do tego, żeby już dziś rezerwować terminy urlopów!

Zapisy: [email protected]

Zapraszamy!

P.S. Niebawem więcej informacji oraz możliwości zapisów.