Dominikanie w Ustroniu-Hermanicach

Strona główna

Roraty

Czytaj więcej...W Adwencie zapraszamy na Msze św. Roratnie od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, w soboty o godz. 8.00. W tym roku będziemy odkrywać "skarby" diecezji bielsko-żywieckiej dlatego szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci.

Zobacz zwiastun

Czytaj więcej...

Święto ministrantów

Czytaj więcej...Uroczystość Chrystusa Króla tradycyjnie ministranci przeżywali bardzo świątecznie. Kandydaci złożyli przyrzeczenia, otrzymali stroje liturgiczne i zostali przyjęci w poczet ministrantów. Aspiranci wyrazili swoje pragnienie przygotowania i zostali właczeni do grona kandydatów. Po Mszy św. ministranci wraz z rodzicami udali się na wspólny poczęstunek do klasztornego refektarza.

Uroczystość Chrystusa Króla

Czytaj więcej...W uroczystość Chrystusa Króla nasza wspólnota parafialna dokonała Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana.

Czytaj więcej...