Przełożony domu, proboszcz parafii, opiekun Klubu Seniora, odpowiedzialny za Letnią Szkołę Biblijną; w niedziele najczęściej odprawia Mszę św. o godz. 11:00 tel. 33 854 36 45 (wew. 32)
Odpowiedzialny za przyjmowanie intencji, duszpasterz Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci; w niedziele najczęściej odprawia Mszę św. o godz. 7:00 tel. 33 854 36 45 (wew. 21)
Syndyk klasztoru, opiekun ministrantów i scholi, odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu bierzmowania, opiekun gości klasztoru i grup rekolekcyjnych. W niedzielę najczęściej odprawia Mszę św. o godzinie 18.00