przełożony domu, proboszcz parafii, opiekun Kręgu Biblijnego, odpowiedzialny za Letnią Szkołę Biblijną w niedziele odprawia Mszę św. o godz. 11:00 i 16:00 tel. 33 854 36 45 (wew. 32)
duszpasterz Róż Różańcowych, Apostolstwa Dobrej Śmierci, opiekun Klubu Seniora w niedziele odprawia Mszę św. o godz. 7:00 tel. 33 854 36 45 (wew. 22)
duszpasterz starszej młodzieży, opiekun ministrantów, odpowiedzialny za kościół i przyjmowanie intencji, administrator klasztornej strony internetowej w niedziele odprawia Mszę św. o godz. 9:00 tel. 33 854 36 45 (wew. 31)
syndyk klasztoru, opiekun scholi ’18stki’, odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu bierzmowania, opiekun gości klasztoru i grup rekolekcyjnych, w niedzielę odprawia Mszę św. o godzinie 18:00 tel. 33 854 36 45 (wew. 23)