II edycja Letniej Szkoły Biblijnej

06 – 11 sierpnia 2018

„Szukam, o Panie, Twojego Oblicza”
Ewangelie i Dzieje Apostolskie

 prof. Barbara Strzałkowska

Zaułkami świata żydowskiego i pogańskiego, w którym powstawała Ewangelia poprowadzi nas prof. Barbara Strzałkowska.*

Profesor Strzałkowska tak opisuje tematykę tegorocznej edycji Letniej Szkoły Biblijnej.

Św. Hieronim w swym Komentarzu do Księgi Izajasza napisał, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Te słowa odnoszą się zarówno do tradycji Starego, jak i Nowego Testamentu, choć, by poznać Osobę i Dzieło Naszego Zbawiciela sięgamy najczęściej po karty Testamentu Nowego.

Jaki portret Jezusa wyłania się z kart czterech Ewangelii?

Wiemy, że obraz zależy w dużej mierze od tego, kto jest jego autorem. Spośród czterech Ewangelii kanonicznych dwie (Mateusza i Jana) zostały napisane przez uczniów Chrystusa, a dwie pozostałe (Marka i Łukasza) przez uczniów Apostołów. Wszystkie cztery są świadectwem wiary rodzącej się wspólnoty uczniów. Wszystkie zostały spisane kilkadziesiąt lat po wydarzeniach, które opisują, ale oparte są na pamięci i świadectwie tych, którzy, powołani przez Chrystusa, nieśli Dobrą Nowinę o Zmartwychwstałym aż po krańce ówczesnego świata. Ten świat, stanowiący kontekst Ewangelii, to najpierw świat żydowski, z którego korzenia wyrosło to, co nazywamy Nowym Testamentem i bez którego nie da się w pełni zrozumieć posłannictwa Jezusa. Ale to także świat pogański, który włączony do wspólnoty Kościoła, wywarł niemały wpływ na jej kształt, teologię, nauczanie, a nawet na język i pojęcia.

Jak autorzy Ewangelii przedstawili Osobę i działalność Jezusa Chrystusa, i Jego naukę? Czy fakt, że Ewangelie są cztery coś zmienia w naszym rozumieniu ich przesłania? Niech towarzyszem naszych rozważań biblijnych na temat Ewangelii będą słowa Psalmisty „Szukam, o Panie, Twojego Oblicza” (Ps 27,8).

 

* Prof. Barbara Strzałkowska (1981) – adiunkt w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym UKSW; autorka trzech książek własnych i sześciu redagowanych oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu studiów biblijnych i dokumentacji dorobku biblistyki polskiej; w latach 2008-2013 sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich; opiekun specjalności Turystyka Krajów Biblijnych na WT UKSW; od 2006 roku przewodnik pielgrzymek po krajach biblijnych. Hobby: kolekcjonowanie dawnych i nowych wspomnień z pielgrzymek i podróży do Ziemi Świętej i na Bliski Wschód.

Plan dnia:

Poranne zajęcia godz. 9.00 – 10.45.

Wieczorne zajęcia 19.00 – 20.45

W sobotę, 11.08 nie będzie wykładów po południu.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie maila na adres:
[email protected]

Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia w Letniej Szkole Biblijnej, w ciągu trzech dni prosimy o dokonanie wpłaty 200 zł na konto naszego domu z dopiskiem „Szkoła Biblijna”

W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorką Letniej Szkoły Biblijnej, Aleksandrą Eysymontt pod numerem telefonu 730 730 686.