Przez całą Oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych, tj. od 1 do 8 listopada, nawiedzając pobożnie cmentarz i modląc się choćby w myśli za zmarłych, można uzyskać odpust zupełny jeden każdego dnia, i ofiarować go za jednego zmarłego.

Aby uzyskać odpust zupełny wierny musi być w stanie łaski uświęcającej, a ponadto spełnić następujące warunki:
♦ wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego,
♦ wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi sakramentalnej,
♦ przyjąć komunię św. (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie komunii św.),
♦ pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego.

Wskazane jest, ale nie konieczne, aby przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, a zwłaszcza do komunii św. i pomodlić się w intencjach papieskich w tym samym dniu, w którym dokonuje się dzieła związanego z odpustem; wystarczy jednak, jeśli dopełni się tych pobożnych obrzędów i modlitw w okresie kilkunastu (ok. 20) dni przed lub po dziele odpustowym. Wybór modlitwy do odmówienia w intencjach papieskich pozostawia się wiernym, ale zaleca się «Ojcze nasz» i «Zdrowaś Maryjo».

Dla uzyskania kilku odpustów zupełnych wystarczy jedna spowiedź sakramentalna, ale dla każdego z osobna wymagana jest komunia św. i modlitwa w intencjach papieskich.

sprawdź o co modli się papież Franciszek w listopadzie

Zachęcamy do tej modlitewnej pomocy naszym zmarłym!

(Informacja według dokumentu Penitencjarii ApostolskiejDar odpustu” z dnia 29 stycznia 2000 r.)