Minął kolejny dzień i kolejne wydarzenie w naszej parafii 🙂
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom Biegu św. Dominika oraz festynu charytatywnego.
Wszyscyśmy przyczynili do zdrowia Sary i Patryka.
D Z I Ę K U J E M Y !!!