Dziękujemy o. Maciejowi za dwumiesięczną pomoc w posłudze w naszej parafii. Ojciec Maciej dziś wrócił do klasztoru swojej asygnaty w Warszawie.

Witamy brata Jacka, diakona, który w naszej parafii będzie odbywał praktykę duszpasterską, przygotowywał młodzież do bierzmowania, głosił homilii w niedziele na Mszach św. o godz. 9:00 oraz przygotowywał się do święceń.