Letnia Szkoła Biblijna 2022 – VI edycja

Temat: Listy św. Pawła. Korespondencja koryncka, List do Rzymian i późne listy św. Pawła.

 

Termin 27.06-01.07

Wykłady: Ks. dr hab. Marcin Kowalski

Zapisy: [email protected]

Święty Paweł, najwcześniejszy autor Nowego Testamentu, największy chrześcijański teolog, apostoł, który spotkał Zmartwychwstałego. Żyd i Rzymianin. Hebrajczyk z hebrajczyków. Najbliższy współpracownik czy też osobisty rywal św. Piotra?

To tylko kilka z haseł wywoławczych omawianych podczas V edycji Letniej Szkoły Biblijnej. Tematem wykładów były również trzy listy św. Pawła, List do Filipian, List do Tesaloniczan i List do Galatów. Wykłady prowadził ks. dr hab. Marcin Kowalski, profesor KUL, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, redaktor naczelny kwartalnika biblijnego The Biblical Annals, autor scenariuszy i prowadzący programy telewizyjne i radiowe, współtwórca cyklu Jutro Niedziela.

Poprowadzi on również VI edycje, kontynuując omawianie listów św. Pawła. W tym roku tematem głównym będzie korespondencja koryncka, list do Rzymian i późne listy św. Pawła.

Co tak bardzo fascynuje w autorze tych listów? Co może i nas zafascynować?

Ks. dr hab. Marcin Kowalski tak mówi o św. Pawle:

“Paweł zainteresował mnie jeszcze w seminarium jako niezwykły autor. W jednym zdaniu potrafił zamknąć niezwykle dużo skondensowanej treści Ewangelii. Jedno z takich zdań wybrałem jako motto, które miało mnie prowadzić w mojej drodze ucznia Jezusa i prezbitera i umieściłem na obrazku prymicyjnym: ” Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana.” (Rz 14,7-8). W czasie studiów w Rzymie odkryłem Pawła na nowo jako faryzeusza i obywatela świata grecko-rzymskiego, zdobytego przez Jezusa na drodze do Damaszku, niezwykle skutecznego głosiciela Ewangelii. Bogactwo odniesień kulturowych i sposób, w jaki Paweł wykorzystuje je dla głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie, zafascynowały mnie tak intelektualnie jak duchowo. Paweł to wreszcie wybitny teolog i mistyk, którego głęboka więź z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym odbija się w jego życiu i listach. Wszystko to sprawia, że czytam go,  odkrywając w nim wciąż nowe i świeże wymiary życia w Chrystusie.”

Święty Paweł potrafi zachwycić a jego listy mogą być drogowskazem na drodze do świętości. Pięć dni to niewiele, ale to świetny początek, wspaniały kolejny krok do poznania tego, który “został zdobyty” (Flp 3,12). Krok do tego, abyśmy i my dali się zdobyć Chrystusowi.

Istnieją trzy możliwości uczestniczenia w Letniej Szkole Biblijnej. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje.

Termin 27.06-01.07

Prowadzący: Ks. dr hab. Marcin Kowalski

 

Osoby korzystające z noclegów i posiłków:

Koszt dla osób korzystających z noclegów i posiłków:

 

Pokój jednoosobowy (bez łazienki) – 850 zł od osoby (od poniedziałku 27.06 do soboty 2.07)

Pokój dwuosobowy (bez łazienki) – 750 zł od osoby (od poniedziałku 27.06 do soboty 2.07)

Istnieje możliwość przyjazdu w niedzielę popołudniu bez dodatkowej opłaty ( bez kolacji).

 

Cena obejmuje:

  • udział w wykładach,
  • noclegi od 26 lub 27.06 do 2.07,
  • posiłki – dwa posiłki dziennie (śniadanie w formie szwedzkiego stołu i obiadokolację), w sobotę, 2.07 śniadanie o 8.00.

*Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia w Letniej Szkole Biblijnej, w ciągu trzech dni prosimy o dokonanie wpłaty 250 zł na konto naszego domu z dopiskiem „Szkoła Biblijna”

Zapisy: [email protected]

Koszt dla osób dochodzących na wykłady:

180 zł za całość wykładów lub 90 zł za sesje poranne/wieczorne, pojedyncze wejście (2 godziny – 30 zł)

 

Uczestnictwo online:

Dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć w zajęciach on-line, koszt stanowi dobrowolna ofiara.Zainteresowanym prześlemy prywatny link do transmisji.

Plan dnia:

Śniadanie godz. 8.00

Poranne zajęcia godz. 9.00 – 11:00 ( z przerwą kawową )

 Wieczorne zajęcia 19.00 – 21:00 ( z przerwą)

 Obiadokolacja – 16.30

Msza św. 18.00

W ciągu dnia, pomiędzy zajęciami, możliwość wycieczek, w tym wycieczek górskich.

Zapisy: [email protected]