Zapraszamy na II edycję Letniej Szkoły Duchowości Chrześcijańskiej!

Temat: Jak modlić się na Mszy Świętej?

Termin: 29 – 31 sierpnia 2021 r.

Prowadzący: o. Dominik Jurczak OP

Plan spotkań:
29 sierpnia (nd), godz. 19:00 – 20:45
30-31 sierpnia (pn-wt), godz. 9:00 – 10:45, 19:00 – 20:45

Ojciec Dominik Jurczak w 2011 r. uzyskał licencjat kościelny z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a w roku 2017 obronił doktorat z nauk liturgicznych w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie. Jest wicedyrektorem czasopisma naukowego Ecclesia Orans, wykładowcą w Papieskim Instytucie Liturgicznym Anselmianum i na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie, oraz promotorem liturgii Polskiej Prowincji Dominikanów. Od 2014 roku jest członkiem Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego, a w 2020 roku został powołany przez Generała Zakonu, o. Gerarda Francisco Parco Timonera III, na sześcioletnią kadencję przewodniczącego tej komisji. Jest także członkiem Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej. Prowadzi również zajęcia dydaktyczne i formacyjne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie; wielokrotnie brał udział spotkaniach dotyczących liturgii w ramach Dominikańskich Szkół Wiary. Publikował m.in. w miesięczniku W drodze, Teofilu, na stronie Liturgia.pl. Pasjonuje się historią ksiąg liturgicznych, eklezjologią, krytyką i hermeneutyką tekstów liturgicznych.