Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dodatkowo osoby, które nie należą do naszej parafii, powinny dostarczyć pisemną zgodę swojego proboszcza na przygotowanie i bierzmowanie poza swoją parafią.

Jeżeli ktoś przyjął chrzest poza naszą parafią w Hermanicach, proszony jest również o przyniesienie aktu chrztu.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w poniedziałek 19.10.2020 o godz. 19:00 w bibliotece parafialnej. 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości, proszę się kontaktować z o. Markiem.

Osoby dorosłe, które pragną przystąpić do sakramentu Bierzmowania, proszone są o kontakt z prowadzącym. Przygotowanie i terminy ustalane są indywidualnie.

  Bierzmowanie - zapisy

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Telefon kontaktowy

  Data i miejsce urodzenia

  Data i miejsce sakramentu chrztu (osoby ochrzoczne poza naszą parafią muszą donieść akt chrztu)

  Obecna parafia zamieszkania

  Telefon do Mamy lub Taty (prawnego opiekuna)

  Uwagi i ewentualne pytania

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Parafia NMP Królowej Polski, ul. Dominikańska 14, 43-450 Ustroń, podanych przeze mnie danych osobowych (imię i nazwisko, data urodzenia, data chrztu, nr telefonu kontaktowego do siebie i opiekuna, adres mailowy, przynależność do parafii) w celu zgłoszenia do wzięcia udziału w przygotowaniu do sakramentu Bierzmowania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret). Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu.*

  Uwaga! Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia udział w przygotowaniach.