Nasi Drodzy Parafianie i Sympatycy, dziękujemy Wam za składane ofiary na utrzymanie naszej Parafii i Klasztoru. Dziękujemy, że nie zapominacie wspierać również rozpoczęte wcześniej prace wykończeniowe kościoła (ikony).

Zapewniamy Was o naszej modlitwie w intencji dobrodziejów kościoła i klasztoru.

Wszelkie ofiary otrzymują opis transakcji jako „darowizna na cele kultu religijnego” uprawniające do uwzględnienia jako ulgę w rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym.