W tym trudnym czasie kierujemy się wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością. Opierając się na wiedzy epidemiologicznej wiemy, że najgorsze jest tuż przed nami. Prosimy wszystkich o zapoznanie się z poniższymi informacjami dot. funkcjonowania parafii i liturgii:

Nie organizujemy spotkań formacyjnych wspólnot dziecięcych, młodzieżowych oraz dorosłych. Rezygnujemy również ze spotkań o wymiarze międzyparafialnym i dekanalnym.

– Ze względu na zagrożenie zdrowia osób starszych odwołujemy codzienną adorację Najświętszego Sakramentu, wieczorny różaniec, Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale, Apostolstwo Dobrej Śmierci, koronkę do Bożego Miłosierdzia, oraz Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii.

Odwołujemy rekolekcje parafialne. Wszystkich wiernych zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach drogą internetową oraz za pośrednictwem Radia Anioł Beskidów.

– Kapłani przed rozpoczęciem liturgii oraz przed i po udzielaniu Komunii Świętej zobowiązani są do dokładnego umycia rąk.

Ze względu na pierwsze przypadki kwarantanny domowej, które mają miejsce w naszej parafii komunię św. w naszym kościele udzielamy na rękę.

Sposób przyjmowania komunii św.: lewą dłoń kładziemy na prawej w kształcie krzyża tworząc „tron”. Kapłan kładzie Hostię na lewej ręce, wierny na oczach kapłana prawą ręką wkłada Hostię do ust.

Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Do minimum prosimy również ograniczyć wizyty w kancelariach parafialnych. Prosimy, aby z kancelarią parafialną kontaktować się telefonicznie. Wtorek godz. 19.00-20.00, czwartek, godz. 16.30-17.30. Tel. 33 8543645.

– Zachęcamy wiernych, którzy przyjechali z zagranicy, aby samodzielnie podjęli kwarantanne domową i uzyskali potrzebne informacje od Sanepidu. Jest to wyraz odpowiedzialności i miłości bliźniego, zwłaszcza najbliższych w rodzinie.

Przypominamy również o dyspensie od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Bliskich osób starszych prosimy o przekonanie ich, aby pozostały w domach i skorzystały w tym czasie z uczestnictwa we Mszy świętej za pomocą mediów.

Wiernych prosimy, aby korzystali ze spowiedzi w ramach codziennej możliwości spowiedzi przed Mszą świętą. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostanie dni Wielkiego Postu. Nie będziemy organizować osobnego dnia spowiedzi, aby poprzez duże zgromadzenie wiernych nie zwiększać ryzyka zarażenia. Jednocześnie od poniedziałku 16 marca br., zawieszone zostanie działanie stałego konfesjonału w parafii św. Klemensa, aż do odwołania.

Zachowujmy roztropność i módlmy się !