Już w najbliższą sobotę , w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary, ks. dr Szymon Tracz wygłosi wykład zatytułowany „Sztuka w służbie liturgii”. Będzie możliwość zadania pytań na temat zmian w wyglądzie naszego obrazu Matki Bożej, znajdującego się w renowacji. Jeszcze przed pierwszym etapem prac i przed prześwietleniami obrazu, które potwierdziły początkowe hipotezy o istnieniu wcześniejszego wizerunku, tak o rozpoczęciu prac mówił PAP ks. dr Tracz.

„Barokowy obraz został namalowany na desce lipowej prawdopodobnie w XVIII w. Przedstawia Madonnę z dzieciątkiem na ręku. Wzorowany jest na rzymskim obrazie Matki Boskiej Śnieżnej z VI w., którego kopie powstawały przede wszystkim w oparciu o grafiki stworzone m.in. we flamandzkim warsztacie rodziny Wierixów w XVI i XVII w. Tego typu są wizerunki Matki Bożej Świętolipskiej, Matki Bożej Leżajskiej lub Matki Bożej z klasztoru karmelitów w Czernej pod Krakowem. Wiele tego rodzaju obrazów powstało na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, gdzie kult Matki Bożej Śnieżnej w sposób szczególny został rozpropagowany po Soborze Trydenckim w połowie XVI w. Po zmianie granic były przywożone do Polski” *

Serdecznie zapraszamy na sobotni wykład !

_____

„(…) liturgia – system obrzędów, poprzez które dana cywilizacja wyraża swoją relację z Bogiem – jest sama sztukąwytwórcą sztuki. Obejmując akty rytualne połączone ze słowami, liturgia wymaga przestrzeni, w której można wykonywać działania, oraz obrazów, które ilustrują słowa. Świątynie, procesje, muzyka sakralna, obrazy, figury i naczynia zakładają z kolei współpracę artystów na wielu polach: architektów, choreografów, kompozytorów, muzyków, śpiewaków, poetów, malarzy, rzeźbiarzy, złotników i innych[1].

W niektórych kulturach twórczy talent w służbie liturgii był uważany za dar Boga, a sztuka we wszystkich swoich formach – każda zdolność do wymyślania i tworzenia pięknych dzieł – była postrzegana w relacji do tego, co święte. Na przykład w Starym Testamencie, w Izraelu, sztuka u swoich korzeni została wyraźnie związana z funkcją kultyczną. Księga Wyjścia 36,1 ukazuje, że „wszyscy biegli mężczyźni, którym Pan dał mądrość, rozum do poznania„ zostali pouczeni przez samego Mojżesza, by „wykonać wszelkie prace przy budowie świętego przybytku według wszystkich nakazów Pana”. **

 

* https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/konserwatorzy-badaja-barokowy-obraz-matki-bozej-z-ustronia-hermanic

** https://www.liturgia.pl/Sztuka-i-liturgia-14/