Zapraszamy na kolejny wykład Dominikańskiej Szkoły Wiary.

Wykład odbędzie się w sobotę, 18.01 o godz. 15.00.

Temat: „Wiarygodność objawień prywatnych a dogmat.” Wykład poprowadzi o. prof. Bogusław Kochaniewicz OPwykładowca na Wydziale Teologicznym UAM.

15 lutego wykład wygłosi o. Marek Domeradzki. Wprowadzenie nie jest chyba potrzebne, jednak wspomnimy, że ojciec Marek mieszka na co dzień w klasztorze w Ustroniu – Hermanicach, syndyk klasztoru, opiekun scholi ’18stki’, odpowiedzialny za przygotowanie do sakramentu bierzmowania, opiekun gości klasztoru i grup rekolekcyjnych. Będzie mówił o bł Henryku Suzo i mistykach nadreńskich. W marcu zaprosimy was na wykład ks. dr Szymona Tracza,

Ks. dr Szymon Tracz, jest diecezjalnym Konserwatorem Zabytków i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Przewodniczącym Diecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, stypendystą Fundacji Lanckorońskich (Florencja 2015). Mediewista, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. W Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie prowadzi zajęcia z zakresu historii sztuki średniowiecznej polskiej oraz historii estetyki.