Serdecznie zapraszamy

na drugie w naszym klasztorze rekolekcje dla kobiet. Formułę i program rekolekcji został stworzony z myślą o kobietach, w szczególności może tych, którym trudno w natłoku obowiązków wygospodarować czas i miejsce na chwilę tylko dla Pana Boga i dla siebie. Te rekolekcje mogą być okazją do wyjścia na pustynię i spędzenia czasu z Nim. Mogą również być źródłem wskazówek, które pomogą odnaleźć na co dzień miejsce pustynne w środku miasta.

Poniżej przedstawiamy opis rekolekcji i raz jeszcze zapraszamy w imieniu swoim i organizatorki, twórczyni Domu Mariam, Aleksandry Eysymontt.

Podobnie jak podczas pierwszej edycji i teraz wspieramy uczestniczki modlitwą oraz rozmową.

 

Dwa dni skupienia, czyli rekolekcje dla kobiet w towarzystwie …ojców pustyni. To rekolekcje dla tych kobiet, które w codzienności nie mają czasu na swoją „pustynię”.

Abba Pojmen:
„bywa człowiek, który niby to milczy,
ale jego serce osądza innych:
ten mówi nieustannie.”

W „małej wspólnocie” trudniej uciec od innych. Paradoksalnie jest to doświadczenie życia rodzinnego, małżeńskiego, ale też pracy w zespole. Jesteśmy zdani na siebie, na swoje towarzystwo. I wtedy, kiedy nam ze sobą dobrze. Ale też wtedy, kiedy najchętniej po prostu chcemy trzasnąć drzwiami.

Dzień 1 – Milczenie. Wyjdź na pustynię.

Abba Pojmen:
„bywa człowiek, który niby to milczy,
ale jego serce osądza innych:
ten mówi nieustannie.”

Umiejętność pozostawania w ciszy i praktykowania milczenia to jedne z filarów monastycyzmu.  Milczenie i cisza to nie brak dźwięków. To stan. Stan, który możemy próbować osiągnąć m.in. przez ascezę. Termin asceza wywodzi się z kultury klasycznej i hellenistycznej. Grecki czasownik askein oznacza: „obrabiać”, „kształtować artystycznie”, „ćwiczyć”, „trenować”. Natomiast rzeczownik askesis tłumaczy się jako „ćwiczenie”, „trening”, „praktykowanie”. A jeśli trening, oznacza to, że przygotowujemy się do zawodów, do walki.

Dzień 2 – Pokora i posłuszeństwo. Zaakceptuj twoją codzienność. 

Mnich jest kolumną wytrwałości, głębią pokory,
 źródłem łez,  skarbnicą czystości. (…)

Pajsjusz Hagioryta

W trzech pierwszych zdaniach Prologu Reguły św. Benedykta trzy razy pojawia się słowo  „oboedientiæ” czyli posłuszeństwo. Posłuszeństwo jednak stało się słowem niechcianym, posłuszeństwo jest passé. Posłuszeństwo ma jakoby stać w opozycji do wolności. Ale, żeby postawić sprawę mocniej, czy posłuszeństwo Chrystusa ograniczało Jego wolność?

Posłuszeństwo nie jest znakiem bezwolności, niemocy, czy też – jak chcieliby materialiści – absurdu.
Jest ono mądrością i wzbogaceniem, narzędziem zwycięstwa. 

Dom Augustin Savaton

Pokorajest fundamentem, na którym może budować łaska. Pokora, ściśle związana z posłuszeństwem, jest też tym, co buduje miłość.Pokora jest też ściśle związana z pojęciem czystości serca (puritas cordis). Pojęcie czystości serca wskazuje na unikanie złych myśli, które mają swe źródło w sercu. Czyste serce  mamy kształtować w ciszy i milczeniu.

zapisy: [email protected] / [email protected] / 730730686

piątek, 20 września 2019
Harmonogram
pt 20.08
17:30 – 19:00
Msza św.
21:00
Adoracja Najświętszego Sakramentu
sobota, 21 września 2019
sb 21.08
09:30
Milczenie u Ojców Pustyni – po co?
16:00
Mądrości ojców – antidotum na stres?
17:30
Msza św
21:00
Adoracja Najświętszego Sakramentu
niedziela, 22 września 2019
ndz 22.08
09:30
Posłuszeństwo wobec codzienności u ojców pustyni
11:00
Msza św
12:30
Podsumowanie, dzielenie się, lektura „na drogę”

Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. Ps 37, 3-4

Rekolekcje są organizowane pod egidą oo.dominikanów w Ustroniu – Hermanicach. Duchowym opiekunem rekolekcji jest przełożony wspólnoty o. Cezary Jenta OP.

 

**osoby, które nie mogą sobie pozwolić na sfinansowanie rekolekcji proszone są o przysłanie maila na adres [email protected]