„Żywe jest Słowo Boże i skuteczne”
Hbr 4,12
8.czerwca 21.00 – 24.00
Świadectwo, modlitwa uwielbienia, wykład, Msza Święta, Agapa