Tak o warsztatach pisze Paweł Bębenek:

Celem warsztatów jest przede wszystkim budzenie świadomości uczestników czym jest liturgia, podwyższanie jakości sztuki muzycznej będącej integralną częścią liturgii, rozwój warsztatu wokalnego i pokazywanie piękna muzycznej tradycji Kościoła. Muzyka sama w sobie pełni również rolę terapeutyczną a ta używana w czasie liturgii jest też „Credo” każdego z uczestników, pozwala więc na wielowymiarowy rozwój osobisty i uświadamianie sobie roli każdego z wykonawców w Ciele Chrystusa, jakim jest Kościół

Termin: 8-10 września

Zapisy: [email protected]