Tag: 'aplikacja Nasze Modlitwy'

Idea jest prosta. Modlić się i prosić o modlitewne wsparcie. Temu właśnie służy aplikacja Nasze Modlitwy. Kilka dni temu ruszyła jej nowa wersja. Mamy zaszczyt wspierać twórców w ich pracy i promować jedną z lepszych idei na wspólną modlitwę w smartfonowej erze.