syndyk klasztoru

w niedziele odprawia Mszę św. o godz. 18:00

tel. 33 854 36 45 (wew. 20)