KATECHEZY DLA DOROSŁYCH są wynikiem wielokrotnie stawianych pytań o formację osób dorosłych prowadzoną przez parafię. Odpowiadając na to zapotrzebowanie od grudnia 2010 roku raz w miesiącu prowadzimy katechezy dla dorosłych.

Katechezy mają charakter otwartej dyskusji na wcześniej ustalony temat i są świetną forma pogłębienia i poszerzenia swojej wiedzy religijnej.