Historia obecności braci w Hermanicach

1976r – otwarcie punktu katechetycznego, starania o zezwolenie na budowę kościoła.

1982r – zezwolenie doręczone jest 3 maja stąd tytuł kościoła i parafii, pierwszy inwestor to parafia św. Klemensa w Ustroniu.

1983 r.–  uzyskana jest lokalizacja pod budowę świątyni Budową kościoła zajmuje się  wikary parafii ustrońskiej, ks. Alfred Chomik. Kapłan przenosi się do Hermanic i wynajmuje mieszkanie w prywatnym domu. Gospodarze goszczą go za darmo od lipca 1983 do października 1985, pokrywają również koszty związane z używaniem prądu czy gazu.

20 marca 1983 r. (była wówczas niedziela) biskup Herbert Bednorz poświęca teren budowy. Pięć dni później, w Uroczystość Zwiastowania NMP, rozpoczyna się budowa świątyni. Na początek postawiono prowizoryczną kaplicę, czyli betonowy barak i salkę katechetyczną.

3 maja 1983 r. na terenie budowy została odprawiona pierwsza Msza św.

25 czerwca 1983 r.poświęcenia kaplicy dokonuje osobiście biskup katowicki Herbert Bednorz. W budowę i działanie kaplicy i kościoła angażują się mieszkańcy Hermanic. W sprzęty liturgiczne i wiele innych niezbędnych rzeczy wyposaża nową świątynię macierzysta parafia św. Klemensa.

25 grudnia 1983 r. biskup katowicki, Herbert Bednorz eryguje parafię w Hermanicach, pod tym samym wezwaniem co świątynia. Zostaje utworzona z dwóch parafii: z parafii św. Klemensa w Ustroniu i części parafii św. Michała Archanioła w Goleszowie.

W chwili utworzenia należało do niej 1073 wiernych, a w ogóle na jej terenie mieszkało 2,5 tys. mieszkańców. Pozostałą część mieszkańców była wyznania ewangelicko-augburskiego, niewielka liczba należała do sekt.

9 lutego 1984 r.-pierwszym proboszczem parafii zostaje mianowany ks. Alfred Chromik.

Duszpasterstwo parafialne w Hermanicach dominikanom powierza biskup katowicki, Damian Zimoń. Inicjatywę tę popiera proboszcz parafii św. Klemensa w Ustroniu, ks. Zielasko.

28 lipca 1987 r. przybywa pierwszy dominikanin,  o. Bogumił Jasiński, jako proboszcz.
3 sierpnia tego roku do pomocy przybywa o. Stanisław Gomółka OP.

25 września 1993 r. ks. bp Tadeusz Rakoczy dokonuje poświęcenia wybudowanej kaplicy Matki Bożej. Do kaplicy wprowadzony jest obraz Matki Bożej „Słowa Bożego”.

1992 r. klasztorowi zostaje przekazany w depozyt wizerunek maryjny w stylu barokowym namalowany dla klasztoru Ojców Dominikanów w Gidlach przez nieznanego autora prawdopodobnie w XVIII w.

1996 r. rozpoczyna się budowa kościoła. Dnia 31 sierpnia biskup bielsko-żywiecki, Tadeusz Rakoczy dokonuje uroczystego wmurowania kamienia węgielnego w mury budującej się świątyni.

Kościół powstaje dzięki materialnemu wsparciu całej parafii, wkładowi Polskiej Prowincji Dominikanów i pomocy miejscowych ewangelików.

3 maja 2001 r. zostaje odprawiona pierwsza Msza święta , 24 listopada ordynariusz diecezji, biskup Tadeusz Rakoczy dokonuje poświęcenia nowego obiektu.

1988 r. Hermanice stają się  miejscem spotkań duszpasterstw akademickich, organizowanych przez o. Jana Górę. Dzięki tym zlotom Hermanice stały się znanym w Polsce miejscem rekolekcyjnym.

1991 r. to w Hermanicach powstaje hymn Abba Ojcze, śpiewany na Międzynarodowych Dniach Młodzieży z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II na Jasnej Górze.

3 maja 2001 r. zostaje odprawiona pierwsza Msza święta , 24 listopada ordynariusz diecezji, biskup Tadeusz Rakoczy dokonuje poświęcenia nowego obiektu.

1988 r. Hermanice stają się  miejscem spotkań duszpasterstw akademickich, organizowanych przez o. Jana Górę. Dzięki tym zlotom Hermanice stały się znanym w Polsce miejscem rekolekcyjnym.

1991 r. to w Hermanicach powstaje hymn Abba Ojcze, śpiewany na Międzynarodowych Dniach Młodzieży z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II na Jasnej Górze.

Ważnym wydarzeniem w dziejach Hermanic, jak i parafii oraz całego Ustronia jest udzielenie przez św. Jana Pawła II z helikoptera błogosławieństwa zebranej na Łące Hermanickiej młodzieży akademickiej.
Wtedy także zrzucono różańce papieskie, jeden z nich obecnie znajduje się w kaplicy Matki Bożej w hermanickim kościele.

W ciągu ponad 30 lat istnienia parafią kierowało siedmiu proboszczów, obecny, o. Cezary Jenta jest ósmym proboszczem, który swój urząd rozpoczął w marcu 2017 r.

*na podstawie tesktu o. Marka Miławickiego OP