Spotkania Ministrantów

Spotkania ministrantów odbywają się w soboty o godz. 9:00 w  salce ministrantów obok zakrystii.

Odpowiedzialnym za spotkania ministrantów jest o.Jerzy Latawiec OP

Słowo „ministrant „pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „służyć – pomagać”. Ministrant jest pomocnikiem kapłana przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Przygotowuje ołtarz, dary ofiarne do złożenia Ofiary Mszy św., a lektor ponadto czytanie Słowa Bożego. Strojem liturgicznym ministranta jest komeżka lub alba.

Świętymi Patronami ministrantów są: Dominik Savio, Jan Berchmans, Tarsycjusz, Stanisław Kostka, Alojzy Gonzaga.