Apostolstwo Dobrej Śmierci

Modlitewne Godziny Apostolstwa Dobrej Śmierci odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 17.00.

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI, głosi: „Dobrze żyć – to wiele, ale dobrze umrzeć – to wszystko”.

Stowarzyszenie w obecnej formie zostało zatwierdzone przez papieża Piusa X dnia 22 lipca 1908 roku. Papież ten obdarzył Stowarzyszenie licznymi przywilejami i odpustami oraz nadał mu charakter uniwersalny, rozciągając jego działalność na cały Kościół. Zostało ono oddane pod szczególną opiekę Matce Boskiej od Siedmiu Boleści i świętemu Józefowi, wielkim Patronom Dobrej śmierci.

Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci jest ściśle związane z kultem Matki Boskiej Bolesnej.

Celem Stowarzyszenia jest uzyskanie:

 • łaski wytrwania w dobrem dla sprawiedliwych;
 • łaski nawrócenia dla grzeszników;
 • łaski dobrej śmierci dla wszystkich.

Dla uzyskania tego celu ADŚ:

 • kieruje nasze myśli i pomaga trwać w łasce uświęcającej i być gotowym na śmierć w każdej chwili
 • poleca nabożeństwa do Matki Bożej pod specjalnym wezwaniem Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci
 • zapewnia udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw.

Warunkiem przyjęcia do ADŚ jest:

 • wyrażenie swojej zgody;
 • wpisanie się do Księgi Stowarzyszenia.

Dopuszcza się przynależność:

 • I Stopnia – zwykłe wyrażenie zgody na wpisanie się do Księgi, w celu oddania się pod opiekę Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci
 • II Stopnia – oprócz zapisu, konieczność odmawiania, rano i wieczorem, trzech Zdrowaś Maryjo… z wezwa­niem Matko Boska Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami, Święty Józefie – módl się za nami
 • III Stopnia – jak w stopniu drugim oraz dodatkowo każ­dego wieczora rachunek sumienia, co miesiąc dzień sku­pienia oraz modlitwy.

Członkowie Stowarzyszenia starają się:

 • wielbić Boga
 • zachowywać przykazania
 • wypełniać swoje obowiązki
 • praktykować I. piątki i I. soboty miesiąca
 • rozważać cierpienia Jezusa i Jego Matki
 • znosić cierpliwie trudności życia w duchu pokory
 • rozważać często rzeczy ostateczne człowieka
 • Oddać się całkowicie Matce Bożej, obchodzić uroczyście święta Matki Boskiej, czcić Ją i kochać, naśladować Jej cnoty, szerzyć Jej kult w swoimi otoczeniu, nawiedzać w miarę możliwości Jej sanktuaria
 • troszczyć się o zbawienie bliźnich
 • pocieszać samotnych, chorych
 • modlić się o nawrócenie grzeszników.

?Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?”

Pamiętaj o swej ostatniej godzinie życia i zapisz się do Stowarzyszenia Matki Boskiej patronki Dobrej Śmierci.

W NASZEJ PARAFII

Modlitewne Godziny Apostolstwa Dobrej Śmierci odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 17.00.