Witamy w naszej Parafii nowego kapłana!

Ojciec Stanisław mieszkał w Tarnobrzegu i pełnił funkcję syndyka w tamtejszym klasztorze. Decyzją o. Prowincjała z dniem 18 czerwca o. Stanisław został przydzielony do naszego Klasztoru i będzie pracował w naszej Parafii. Będzie duszpasterzem Róż Różańcowych i opiekunem Klubu Seniora.

Życzymy o. Stanisławowi wiele wspaniałych chwil w Ustroniu we współpracy z jego mieszkańcami i duchowego wzrostu przy Matce Bożej Hermanickiej.