W naszym kościele sakrament pokuty jest możliwy

w godzinach 9:00-12:00 oraz 15:00-18:00.

Należy przyjść do kościoła i zadzwonić pod numer komórkowy +48 728 471 674.

Odbierze ojciec pełniący dyżur spowiedzi i wyspowiada w spowiednicy w kościele.