„Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych,

szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus po prawicy Boga”

 

Niech się przybliży już czas,

gdy nie będzie nocy ni dnia!

Dopomóż, o Boże nam pojąć,

że dzień Tobie się należy,

jak też Twoja jest noc.

Postaw straż w swym świętym mieście,

niech stoją tam w dzień i w noc.

Spraw aby mroki nocy

zajaśniały blaskiem światłości

Twego dnia.

Tradycyjna pieśń kończąca obrzędy Paschy.

Życzymy prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym!

OO. Dominikanie