Wielki post

Propozycja tylko dla kobiet

Życie monstyczne, czyli życie mnichów i mniszek chrześcijańskich swoimi początkami sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Poczucenia ojców pustyni, zawarte m.in. w Apoftegmatach do dziś stanowią swoisty podręcznik nie tylko dla mnichów i mniszek, ale dla każdego chrześcijanina.

Dlaczego zatem te rekolekcje skierowane są tylko do kobiet?

Formuła rekolekcji skonstruowana jest tak, żeby ograniczyć do możliwego maksimum ilość bodźców, interakcji ze światem zewnętrznym, ale też żeby umożliwić zawiązanie wspólnoty. Wrażliwość kobiety, jej budowanie relacji z Panem Bogiem, sposób przeżywania wiary różnią się od męskiego doświadczenia wspólnoty i przeżywania Boga. Nie powinno nas to dziwić. Często też trudno przychodzi nam porozumiewanie się z innymi kobietami (!) .

Oczekuj braku komfortu

W „małej wspólnocie” trudniej uciec od innych. Paradoksalnie jest to doświadczenie życia rodzinnego, małżeńskiego, ale też pracy w zespole. Jesteśmy zdani na siebie, na swoje towarzystwo. I wtedy, kiedy nam ze sobą dobrze. Ale też wtedy, kiedy najchętniej po prostu chcemy trzasnąć drzwiami.

Idea KENOZY, czyli ogołocenia.

Termin „kenoza” znajdujemy w Liście do Filipian, w którym czytamy, że Syn Boży, druga Osoba Trójcy, „ogołocił […], uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej” (2,7-8). Słowo „ogołocił”, to po grecku „ekenosen”, od czego pochodzi właśnie pojecie kenozy.

Idea wielkopostnego doświadczenia „małej wspólnoty”.

Kenoza, ogołocenie z siebie, z własnych na siebie pomysłów, to właśnie naśladowanie Chrystusa. „Nie moja, ale Twoja wola”. Naśladując Tego, który porzucił „program” na swoje życie, który modlił się przecież, żeby ominął go Krzyż, mamy i my zrezygnować z własnego pomysłu na przeżywanie tego czasu.
Jeśli jesteś gotowa na dyskomfort, ale masz pragnienie naśladowania Chrystusa, Wielki Post to dobry moment, żeby zacząć.
Zapraszam Panie, które gotowe są na przekroczenie swojej „strefy komfortu” i wejście w przeżywanie Wielkiego Postu jako czasu ogołocenia.

Ilość uczestniczek ograniczona – zapisy do 04 lutego

Termin: 02-04 marca

Organizatorzy: Dominikanie Hermanice, Dom Mariam z Galilei
Miejsce: klasztor oo.dominikanów w Ustroniu – Hermanicach
Koszt zakwaterowania i posiłków: 370 zł
Koszt dla pań, które chciałyby uczestniczyć w rekolekcjach bez noclegu ( z wyżywieniem): 100 zł.
Panie proszone są o przyjazd w czwartek. Program:

Wielkopostne Dni Skupienia dla Kobiet

Dzień 1

 

Cisza i milczenie to jedne z filarów monastycyzmu.  Milczenie i cisza to nie brak dźwięków. To stan. Stan, który możemy próbować osiągnąć m.in. przez ascezę. Termin asceza wywodzi się z kultury klasycznej i hellenistycznej. Grecki czasownik askein oznacza: „obrabiać”, „kształtować artystycznie”, „ćwiczyć”, „trenować”. Natomiast rzeczownik askesis tłumaczy się jako „ćwiczenie”, „trening”, „praktykowanie”. A jeśli trening, oznacza to, że przygotowujemy się do zawodów, do walki.

Abba Pojmen:
„bywa człowiek, który niby to milczy,
ale jego serce osądza innych:
ten mówi nieustannie.”

 


Dzień 2

W trzech pierwszych zdaniach Prologu Reguły św. Benedykta trzy razy pojawia się słowo  „oboedientiæ” czyli posłuszeństwo. Posłuszeństwo jednak stało się słowem niechcianym, posłuszeństwo jest passé.
Posłuszeństwo ma jakoby stać w opozycji do wolności. Ale, żeby postawić sprawę mocniej, czy posłuszeństwo Chrystusa ograniczało Jego wolność?

Posłuszeństwo nie jest znakiem bezwolności, niemocy, czy też – jak chcieliby materialiści – absurdu.
Jest ono mądrością i wzbogaceniem, narzędziem zwycięstwa. 

Dom Augustin Savaton

 


 

Dzień 3

Pokora jest fundamentem, na którym może budować łaska. Pokora, ściśle związana z posłuszeństwem, jest też tym, co buduje miłość.
Pokora jest też ściśle związana z pojęciem czystości serca (puritas cordis). Pojęcie czystości serca wskazuje na unikanie złych myśli, które mają swe źródło w sercu.

Mnich jest kolumną wytrwałości, głębią pokory,
 źródłem łez,
skarbnicą czystości. (…)

Pajsjusz Hagioryta