1. W tym tygodniu w Kościele obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

  2. W środę o 19.00 spotkanie Kręgu Biblijnego.

  3. W sobotę o godz. 10.00 Msza św. dla seniorów, a następnie spotkanie w kawiarence. Serdecznie zapraszamy!

  4. Prośba Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie: W związku z tym, iż od 1 stycznia 2018 r. rozpoczęła się akcja rozliczeń rocznych za 2017 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie informuje, że zeznania podatkowe składane w formie papierowej, w siedzibie Urzędu Skarbowego będą wprowadzane w całości do systemu komputerowego bezpośrednio przy podatniku, co wiązać się będzie ze znacznie wydłużonym czasem oczekiwania na obsługę. W związku z tym Naczelnik Urzędu zachęca do skorzystania z najnowszej formy składania zaznań podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odpowiednią aplikację umożliwiającą przesłanie zeznania podatkowego można znaleźć na stronach internetowych. W siedzibie Urzędu Skarbowego w Cieszynie, dostępne są również stanowiska komputerowe, na których klienci mogą samodzielnie wysłać swoje zeznania, korzystając z pomocy pracowników Urzędu.